Stichting Kakelbont

Geschiedenis

Paardenschool kakelbont is een initiatief van stichting Kakelbont.

Stichting Kakelbont is een particulier initiatief en is opgericht in 1994 met als doel:

Het faciliteren en organiseren van activiteiten waarbij het contact tussen mens en dier centraal staat, dit ter bevordering van ontspanning en plezier, met de intentie dat dit meerwaarde heeft voor iedereen die er deel aan neemt.

De stichting is financieel onafhankelijk en ontvangt geen subsidie.

Vanaf 1995 heeft de stichting een boerderij in Geesbrug (Drenthe) beheerd en verbouwd tot groepsaccommodatie, met name voor kindervakanties. 10 jaar lang hebben we kinderkampen georganiseerd en zijn er talloze Amsterdamse kinderen bij ons op kamp geweest. We hadden daar allerlei soorten dieren, Arno woonde toen ook al bij ons, maar we hadden naast de paarden ook varkens, geiten, pauwen, eenden, cavia,s, konijnen, papegaaien, ganzen, honden, poezen, kippen etc.

Naast de kindervakanties deden we ook aan opvang voor pleegzorg Drenthe en in de weekenden kwamen er kinderen uit de omliggende kindertehuizen logeren.

We hebben er 10 jaar met veel plezier gewoond en gewerkt,  maar wilden toch graag terug naar onze hometown.
In Amsterdam wilde de stichting een klein kindertehuis oprichten met behulp van PGB,s maar wat in Drenthe mogelijk leek, was onmogelijk in Amsterdam. Ondertussen was ons ter ore gekomen dat er in een beleidsnota, bestemmingsplan geschreven stond, dat er een manege met beheerderwoning gewenst was in het Westerpark. Na 5 lange jaren van overleg met wat toen nog het stadsdeel Westerpark was, konden we in 2010 beginnen met de bouw van wat nu de manege is en werd paardenschool Kakelbont geboren.

Het terrein is deels in erfpacht uit gegeven en deels in huur via vastgoed, de dienstwoning boven het clubhuis wordt bewoond en zorgt voor toezicht ten alle tijden, dat is natuurlijk een noodzaak als je paarden zo los wil laten lopen.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA